PTSD tortur 1 Foto Shutterstock NTB cropped

Psykologer og fysioterapeuter bør samarbeide om å behandle torturutsatte. Kronisk smerte og PTSD bidrar gjensidig til å opprettholde hverandre. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Illustrasjonsbilde som viser pasient til behandling.

Psykologer og fysioterapeuter bør samarbeide om å behandle torturutsatte. Kronisk smerte og PTSD bidrar gjensidig til å opprettholde hverandre. Illustrasjon: Shutterstock, NTB