Bildet viser kø på veien i New York.
Å kjøre sammen reduserer ikke bare køene. Det er bra for miljøet også. Foto: Colourbox

Effektiv bruk av materialer kutter utslipp

Produksjon av materialer står for en stor andel av klimagassene. Om vi skal nå klimamålene, må vi lære oss å bruke materialene bedre.

Utslipp fra produksjonen av materialer som metaller, mineraler, trevirke og plast mer enn doblet seg fra 1995 til 2015. Denne produksjonen står for nesten en fjerdedel av alle utslippene av klimagasser.

En ny rapport om klimaplanlegging viser at det er nødvendig å bruke materialene mer effektivt.

Så hvor mye kan samfunnet oppnå ved å kutte bruken av materialer, enten ved å bruke dem smartere, bruke mindre eller resirkulere? Den nye rapporten fra International Resource Panel for the United Nations Environmental Programme (UNEP) viser at fordelene er store, og kan være nøkkelen til at flere land greier å nå klimamålene sine.

Dette er den første grundige vitenskapelige analysen av hvor store utslipp vi kan spare ved å bruke materialer mer effektivt. Hovedforfatter er Edgar Hertwich, professor og International chair i industriell økologi ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.

80 prosent av materialene, målt etter materialenes karbonfotspor, brukes i bygg- og anlegg og i vareproduserende industri.

Rapporten fokuserer på to spesielt forurensende sektorer, bolighus og passasjerkjøretøy.

80 prosent av materialene, målt etter materialenes karbonfotspor, brukes i bygg- og anlegg og i vareproduserende industri.

– Bruken av materialer blir ignorert når klimapolitikken utformes, selv om utslippene fra materialproduksjonen har økt kraftig, sier Hertwich.

– Om du er bekymret for å spise kjøtt eller ta fly på grunn av karbonavtrykket ditt, burde du være mer bekymret for sement og stål.

Hus og biler store utslippskilder

En stor andel av utslippene kommer altså fra boligbygging og bilproduksjon. Men det er mulig å spare materialer til bygging og avhenting av husene våre.

Om vi bruker ulike strategier for å kutte materialbruken tilknyttet bolighus, kan vi redusere klimautslippene med hele 40 prosent i de såkalte G7-landene Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA.

I Kina og India er det mulig å spare enda mer, opptil 70 prosent.

Slike tiltak kan også redusere utslippene fra produksjon, bruk og skroting av biler med 40 prosent i G7-landene, og med 35 prosent i Kina og India.

– Rapporten gjør det klart at naturressurser er selve grunnlaget for at vi skal ha det bra, for husene våre, transport og mat. Å bruke dem effektivt er helt sentralt for en fremtid med universell tilgang til bærekraftig og rimelig energi, utslippsnøytral infrastruktur og bygninger, nullutslippstransport, energieffektiv industri og samfunn med lite avfall. Strategiene vi uthever i denne rapporten kan spille en stor rolle i å gjøre denne fremtiden til virkelighet, sier Inger Andersen, generaldirektør for UnNEP i en pressemelding.

Et verktøy for å klare utslippsmålene

Klimapanelet har foreslått et karbonbudsjett for G7-landene. Forslaget innebærer at landene begrenser utslippene av CO2 til 50 gigatonn for å hindre at temperaturen stiger med mer enn 1,5 grader.

Vi kan enkelt redusere mengden av materialer som trengs for å leve komfortabelt, delvis gjennom en mindre materialistisk livsstil, delvis gjennom smartere teknologi.

IRP anslår at G7 kan spare 23 gigatonn gjennom å effektivisere materialbruken frem mot 2060. Rapporten viser at den mest lovende strategien er å involvere forbrukerne. Det betyr at vi må bruke tingene mer effektivt.

– Vi var ikke sikre på om samfunnet kunne leve med færre materialer. Men studien vår viser at vi kan det. Vi kan enkelt og materialbruken og samtidig leve behagelig ved å være mindre materialistiske og samtidig ta i bruk smartere teknologi, sier Hertwich.

Bildet viser små hus.

Å bygge litt mindre hus kan gi store fordeler for miljøet. Foto: Colourbox

Dele på biler og ha mindre hus

For bilbruken betyr det kompiskjøring, at flere deler på samme bil og et skifte mot mindre kjøretøy. Om hver fjerde biltur i G7, Kina og India var en delt tur, ville karbonavtrykket fra bruk og produksjon av biler gå ned med hele 20 prosent.

For hus betyr en mer effektiv bruk at flere bor sammen, eller mindre mer effektivt designede hus. IRP-modellen viser at å redusere boarealet med 20 prosent kan redusere utslippene fra produksjon av materialer til boliger med opptil 73 prosent i 2050.

– Å begrense veksten i boligstørrelse, og dele på biler og andre kjøretøy, viser seg å være de mest effektive måtene å redusere utslipp, sier Hertwich.

Resirkulering og lavkarbonalternativer

Andre strategier for mer effektiv materialbruk inkluderer resirkulering av byggematerialer, mer effektiv design som reduserer materialbruken til både biler og hus og alternative materialer som gir lavere utslipp. Det siste kan for eksempel være å bruke bærekraftige trematerialer istedenfor forsterket betong i hus.

Mer effektiv materialbruk kan gi store fordeler.

– Klimatiltak har tradisjonelt fokusert på å forbedre energieffektiviteten og få fart på overgangen til resirkulerbare materialer. Dette er fremdeles viktig, men rapporten viser at også mer effektiv materialbruk kan gi store fordeler, sier Andersen i UNEP.

Kuttmulighetene vi finner i rapporten kommer i tillegg til innsparinger vi kan gjøre ved å kutte i fossile energikilder, å få bolighuseiere til å gå over til mer elektrisitet, og et skifte mot elektriske biler og hybridbiler.

Om verden fokuserer på energieffektivitet uten å effektivisere materialbruken, vil det nesten bli umulig, og mye dyrere, å greie klimamålene fra Paris-avtalen, advarer rapporten.

Mer effektivt med tiltak på flere områder

Rapporten viser at flere av disse klimatiltakene er avhengige av at landene innfører tiltak og incentiver for å gjennomføre dem. Den sterkeste effekten får vi om landene innfører tiltak som omfavner flere sektorer. Det kan gjelde byggesertifisering, grønne offentlige anskaffelser, skatt på nye materialer og avskaffing av subsidier av materialutvinning.

IRP-rapporten oppfordrer beslutningstakere til å vurdere ressurseffektivitet og materialer neste gang de oppdaterer sine nasjonale klimatiltak (NDC). Det betyr å utvide målene og bli mer ambisiøse.

Noen land har begynt allerede. For eksempel har Kina spesielt nevnt mer effektiv materialbruk i sine planer. Det inkluderer tiltak som skal forbedre effektiviteten og levetiden til eksisterende og nye bygninger og promotere resirkulerte byggematerialer.

Japans planer inkluderer å bruke mer miljøvennlig sement. Indias planer nevner spesielt resirkulering, mer effektiv ressursbruk og mindre forurensning, i tillegg til energieffektivitet og et generelt behov for å bruke naturressurser klokt.

– Vi vil ikke se noen fremskritt før beslutningstakere vender oppmerksomheten sin mot denne saken, sier Hertwich. – Dessverre omfatter politikken til flere land en økt bruk av materialer, som for eksempel skattelette for boligeiere. Slik politikk favoriserer de rikeste og øker materialbruken, så det å gjøre om på den gir oss en vinn-vinn-situasjon.

Referanse: IRP (2020). Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future. Hertwich, E., Lifset, R., Pauliuk, S., Heeren, N. A report of the International Resource Panel. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.