Abraham Lincoln

Vi må 160 år tilbake, til Abraham Lincoln, før vi finner en lignende situasjon. Foto: Wikimedia Commons

Abraham Lincoln.

Vi må 160 år tilbake, til Abraham Lincoln, før vi finner en lignende situasjon. Foto: Wikimedia Commons