Bærekraftig nytenkning Illustrasjon Gorm Rødder NTNU

Et klart flertall av artiklene viser en positiv effekt av bærekraftig nytenkning. Illustrasjon: Gorm Rødder, NTNU

Illustrasjonen er en grafisk fremstilling av tallene.

Et klart flertall av artiklene viser en positiv effekt av bærekraftig nytenkning. Illustrasjon: Gorm Rødder, NTNU