Bærekraft grønn Illustrasjon Shutterstock NTB

Majoriteten av studiene finner at bærekraftig nytenkning har en positiv effekt på konkurransekraften til bedrifter. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Bildet viser grønn graf.

Majoriteten av studiene finner at bærekraftig nytenkning har en positiv effekt på konkurransekraften til bedrifter. Illustrasjon: Shutterstock, NTB