Kjøttmeis 3 Foto Shutterstock NTB scanpix – Kopi

Flere fuglearter er avhengig av at det er rik tilgang på larver mens ungene deres er små. Her er kjøttmeisen sammen med en flaggspett. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Bildet viser kjøttmeis og flaggspett.

Flere fuglearter er avhengig av at det er rik tilgang på larver mens ungene deres er små. Her er kjøttmeisen sammen med en flaggspett. Foto: Shutterstock, NTB scanpix