Kjøttmeis 1 Foto Shutterstock NTB scanpix – Kopi

Under forhold med store utslipp av klimagasser, vil ikke kjøttmeisene alltid greie å holde tritt med endringene i tilgangen på larver. Illustrasjon: Shutterstock, NTB scanpix

Illustrasjonen viser kjøttmeis i flikt.

Under forhold med store utslipp av klimagasser, vil ikke kjøttmeisene alltid greie å holde tritt med endringene i tilgangen på larver. Illustrasjon: Shutterstock, NTB scanpix