Landbruket sprer seg Foto Colourbox

Vi blir stadig flere mennesker som vil ha stadig mer. Da må naturen vike. Foto: Colourbox

Landbruk og skog. Tydelig skille.

Vi blir stadig flere mennesker som vil ha stadig mer. Da må naturen vike. Foto: Colourbox