34 hotspots for biodiversitet Illustrasjon Francesco Cherubini NTNU

Biologer har identifisert 34 hotspots for biodiversitet. Illustrasjon: Francesco Cherubini, NTNU

Kart over 34 hotspots for biodiversitet.

Biologer har identifisert 34 hotspots for biodiversitet. Illustrasjon: Francesco Cherubini, NTNU