Daphnia magna Foto Per Harald Olsen NTNU – Kopi

Vannloppene er småkreps som finnes i store mengder i nær all slags vann. De påvirkes av våre utslipp. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Bilder viser Daphnia magna, en vannloppe.

Vannloppene er småkreps som finnes i store mengder i nær all slags vann. De påvirkes av våre utslipp. Foto: Per Harald Olsen, NTNU