Daphnia magna 2 Foto Shutterstock NTB – Kopi

Vi vet ikke hvordan vannloppene påvirkes over tid av stoffene. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser vannloppe.

Vi vet ikke hvordan vannloppene påvirkes over tid av stoffene. Foto: Shutterstock, NTB