Daphnia magna 1 Foto Shutterstock NTB – Kopi

Vannloppene er småkreps som finnes i store mengder i nær all slags vann. De påvirkes av våre utslipp. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser vannlopper.

Vannloppene er småkreps som finnes i store mengder i nær all slags vann. De påvirkes av våre utslipp. Foto: Shutterstock, NTB