Black holes gravitational waves Illustration Shutterstock NTB scanpix – Kopi

Gravitasjonsbølger kan blant annet oppstå når to svarte hull kolliderer. Illustrasjon: Shutterstock, NTB scanpix

Illustrasjonen viser to svarte hull som kolliderer og skaper gravitasjonsbølger.

Gravitasjonsbølger kan blant annet oppstå når to svarte hull kolliderer. Illustrasjon: Shutterstock, NTB scanpix