Basic_michelson_labeled

I et interferometer blir en lysstråle delt i to innbyrdes loddrette stråler ved at lyset dels slipper gjennom og dels reflekteres fra en planparallell stråle.

Illustrasjonen viser hvordan et interferometer virker. I et interferometer blir en lysstråle delt i to innbyrdes loddrette stråler ved at lyset dels slipper gjennom og dels reflekteres fra en planparallell stråle.

I et interferometer blir en lysstråle delt i to innbyrdes loddrette stråler ved at lyset dels slipper gjennom og dels reflekteres fra en planparallell stråle.