bylogistikk

Forskningssamarbeid for bedre bylogistikk : Bildet viser varebiler i Trondheim sentrum