Fossefall

Det har vært mange harde slag rundt utbygging av norske vassdrag. Foto: Thinkstock

Det har vært mange harde slag rundt utbygging av norske vassdrag. Foto: Thinkstock