Eldre trening 2 Foto Shutterstock NTB scanpix – Kopi

Når vi passerer 50, skjer noe med oss. Lidenskap, positiv innstilling og pågangsmot henger ikke like godt sammen med hverandre. Da må vi skjerpe oss for å kunne stå på videre. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix

Pågangsmot: Bildet viser par som er ute og løper sammen.

Når vi passerer 50, skjer noe med oss. Lidenskap, positiv innstilling og pågangsmot henger ikke like godt sammen med hverandre. Da må vi skjerpe oss for å kunne stå på videre. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix