e-car is charging on a charging-station

Internasjonalt prosjekt for bærekraftig produksjon av bilbatteri til lav pris og med høy energitetthet basert på miljøvennlige prinsipper : Bildet viser en abstrakt mekanisk datahjerne

renewable energy, car on charging station