arktis

Skråning på Svalbard. Før og etter erosjon. SINTEF