Skålspenne vest fremrenset Foto Eystein Østmoe NTNU VItenskapsmuseet

Skålspennen inneholdt noe som kan fortelle mer om hvem kvinnen var. Foto: Eystein Østmoe, NTNU Vitenskapsmuseet

Skålspennen inneholdt noe som kan fortelle mer om hvem kvinnen var. Foto: Eystein Østmoe, NTNU Vitenskapsmuseet