Elise Kjørsvik og Ingvild Mjelde Foto Eystein Østmoe

Elise Kjørsvik og Ingvild Mjelde renser fram perlene. Foto: Eystein Østmoe

Elise Kjørsvik og Ingvild Mjelde renser fram perlene. Foto: Eystein Østmoe