Standard Oil reklameskilt

Standard Oil reklameskilt på Norsk Folkemuseum. Foto: Statsarkivet i Stavanger

Standard Oil reklameskilt.

Standard Oil reklameskilt på Norsk Folkemuseum. Foto: Statsarkivet i Stavanger