Standard bensinstasjon New Jersey

En av Standard Oils mange stasjoner, i New Jersey i 1927. Foto: Statsarkivet Stavanger

Standard Oil stasjon New Jersey 1927.

En av Standard Oils mange stasjoner, i New Jersey i 1927. Foto: Statsarkivet Stavanger