4H1A18224_Alexandra Bech Gjørv_Foto Terje Trobe_SINTEF

Aleksandra Bech Gjørv i SINTEF

Bildet viser Alexandra Bech Gjørv, – Kartleggingen viser at næringslivet er i full gang med det grønne skiftet og at vi er en viktig bidragsyter til bærekraft, innovasjon- og omstilling i Norge, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.