nbay_ngts_3

Treffsikker metode: Figuren viser 30  CPTu-profiler (datasett fra prøver med trykksondering og poretrykksregistrering) som modellen trenes med. Som resultatene viser, er avviket størst  ved første test. Allerede etter test nummer tre og fire, blir resultatene homogene og svært lik det som er fasit.