Kvikkleireskred Kråkneset Alta

Kvikkleireskred Kråkneset Alta 03.06.2020