ch05_Profiles_Vegv-p1

Ulik maskinlæring – nesten likt resultat: Figuren viser hvordan tre ulike maskinlæringsmetoder identifiserer kvikkleire og sensitiv leire ved hjelp av barer fire ulike CPTu-tester (100, 102, 106 og 107). Fasit vises i den første av de fire kolonnene i hver test. Når algoritmene trenes med lokale data, identifiseres leiren med høy nøyaktighet.