Donald Evans Theodor Holstad and Dennis Meier Photo Geir Mogen NTNU – Kopi

Donald Evans, Theodor Holstad og Dennis Meier jobber med å skape fremtidens nettverk i nanoskala. Foto: Geir Mogen, NTNU

Donald Evans Theodor Holstad and Dennis Meier Photo Geir Mogen NTNU

Donald Evans, Theodor Holstad og Dennis Meier jobber med å skape fremtidens nettverk i nanoskala. Foto: Geir Mogen, NTNU