Steffen Oppermann Aslak Brun Foto NTNU – Kopi

Steffen Oppermann og Aslak Bakke Buan. Foto: NTNU

Bildet vise Steffen Oppermann og Aslak Brun.

Steffen Oppermann og Aslak Bakke Buan. Foto: NTNU