Fysioterapistudenter i Anatomisk laboratorium, NTNU

Fysioterapistudenter i Anatomisk laboratorium, NTNU.
Foto: Gemini/Anne Lise Aakervik

Fysioterapistudenter i Anatomisk laboratorium

Kroppen er annerledes enn man tror. Fysioterapistudentene leter etter både nerver, bein og sener, men ikke alt er like symmetrisk som på plansjen. Foto: Gemini/Anne-Lise Aakervik