Disseksjon av kvinnekropp. 1200-tallet.

Disseksjon av kvinnekropp. 1200-tallet.
Foto: Oxford Bodleian Library

Illustrasjon. Disseksjon av kvinnekropp. 1200-tallet.

Disseksjon av kvinnekropp. 1200-tallet. Foto: Oxford Bodleian Library