Vannkraft Foto Shutterstock NTB scanpix

Mer effektiv lagring av energi er nødvendig om vi skal gå over til renere energikilder. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Bildet viser et vannkraftverk.

Mer effektiv lagring av energi er nødvendig om vi skal gå over til renere energikilder. Foto: Shutterstock, NTB scanpix