Terese_Lovaas

Bildet er fra da professor Terese Løvås Motorlaboratoriet. Her sammen med David Emberson. Professor Terese Løvås er i dag lede for Institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: NTNU/Per Henning

Bildet er fra da professor Terese Løvås Motorlaboratoriet. Her sammen med David Emberson. Professor Terese Løvås er i dag lede for Institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: NTNU/Per Henning

Bildet er fra da professor Terese Løvås Motorlaboratoriet. Her sammen med David Emberson. Professor Terese Løvås er i dag lede for Institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: NTNU/Per Henning