Skjermbilde 2020-09-01 kl. 12.52.48

Stortingsvalget 1945 er et typisk eksempel på gjenoppbyggingsånden etter krigen. Industripolitikk og elektrisitetsproduksjon går hånd i hånd.
Illustrasjon: Valgkampplakat tegnet for Det norske Arbeiderparti til stortingsvalget i 1945 av Dagfin Peikli/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).

Stortingsvalget 1945 er et typisk eksempel på gjenoppbyggingsånden etter krigen. Industripolitikk og elektrisitetsproduksjon går hånd i hånd. Illustrasjon: Valgkampplakat tegnet for Det norske Arbeiderparti til stortingsvalget i 1945 av Dagfin Peikli/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).

Stortingsvalget 1945 er et typisk eksempel på gjenoppbyggingsånden etter krigen. Industripolitikk og elektrisitetsproduksjon går hånd i hånd. Illustrasjon: Valgkampplakat tegnet for Det norske Arbeiderparti til stortingsvalget i 1945 av Dagfin Peikli/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).