Fryseri

Fiskerifrysefabrikken Indus i Hammerfest. Foto: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Fiskerifrysefabrikken Indus i Hammerfest. Foto: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Fiskerifrysefabrikken Indus i Hammerfest. Foto: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS