Altademonstrasjonen

I kampen om utbygging av vannkraft sto det støste slaget omkring Altavassdraget.