astrid_kviseth_web

Bildet viser Astrid Kviseth ta opp et vikingsverd fra jorda