Mikroorganismemonumentet Foto Per Henning NRNU

Monumentet avduket til stort glede for Kjetil Rasmussen (Instituttleder ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap), professor Olav Vadstein og Lisa Tietze (Stipendiat ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap). Foto: Per Henning, NTNU

Monumentet avduket til stort glede for Kjetil Rasmussen (Instituttleder ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap), professor Olav Vadstein og Lisa Tietze (Stipendiat ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap). Foto: Per Henning, NTNU