Mikrobemonument Foto Per Henning, NTNU

Mikroorganismemonumentet skal minne oss på hvor viktige de er for oss og resten av planeten. Foto: Per Henning, NTNU

Mikroorganismemonumentet skal minne oss på hvor viktige de er for oss og resten av planeten. Foto: Per Henning, NTNU