Rødrev_på_brøytekant_med_mat__NINA_Viltkamera_web

Bildet viser en rødrev i snøen med mat i munnen.