Nalokson Illustrasjonsfoto Karl Jørgen Marthinsen ISB (1) – Kopi

Overdoser av opioider tar mange unge liv. Illustrasjonsfoto: Karl Jørgen Marthinsen, ISB

Bildet illustrerer en overdose.

Overdoser av opioider tar mange unge liv. Illustrasjonsfoto: Karl Jørgen Marthinsen, ISB