Boks_skygge – Kopi

BIldet viser nesesprayen Ventizolve.

Designet bryter med alle vanlige regler. Sprayen må være lett å åpne raskt. Illustrasjon: dne-Pharma