Boks_open_skygge – Kopi

Brukere har vært med på utformingen av nesesprayen, sånn at den skal være enkel å ha med, gjenkjenne og bruke. Foto: dne pharma

Bildet viser nesesprayen Ventizolve.

Brukere har vært med på utformingen av nesesprayen, sånn at den skal være enkel å ha med, gjenkjenne og bruke. Foto: dne pharma