NTNU COVID-19 test: Anuvansh Sharma, Vegar Ottesen, Sulalit Band

I forgrunnen, fra venstre: Doktorgradskandidat Anuvansh Sharma fra Institutt for materialteknologi, postdoktor Vegar Ottesen og postdoktor Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU. De tre har vært med på å utvikle en ny testmetode for SARS-CoV-2-virus (koronatest). Her er de på laboratoriet på Institutt for kjemisk prosessteknologi på NTNU hvor det produseres magnetiske nanopartikler til bruk i testene. - Tid: April 2020 - Sted: Kjemiblokk 4, Gløshaugen, NTNU i Trondheim - Foto: Geir Mogen/NTNU --- In front, from the left: PhD candidate Anuvansh Sharma from the Department of Materials Science and Engineering, postdoctoral researchers Vegar Ottesen and Sulalit Bandyopadhyay from the Department of Chemical Engineering at NTNU. They are part of team developing a new test method for SARS-CoV-2 virus (corona test). Here they are in the laboratory at the Department of Chemical Engineering at NTNU, where magnetic nanoparticles are produced for use in the tests. - Time: April 2020 - Place: Chemistry building 4, Gløshaugen, NTNU in Trondheim - Photo: Geir Mogen/NTNU