Helgeland-MainStudySystem-Map-8SNPislands-color

Øyene med rød og blå farge representerer ulike habitattyper. Blå er øyer der spurvene lever på gårdsbruk. Rød er der spurvene lever i hagene til folk. Illustrasjon: NTNU

Øyene med rød og blå farge representerer ulike habitattyper. Blå er øyer der spurvene lever på gårdsbruk. Rød er der spurvene lever i hagene til folk. Illustrasjon: NTNU