Gråspurv Foto Henrik Jensen NTNU (2) – Kopi

Ofte isoleres grupper av fugler og andre dyr fra andre artsfeller. Det kan gi mer innavl, som igjen skader muligheten for å overleve. Foto: Henrik Jensen, NTNU

Ofte isoleres grupper av fugler og andre dyr fra andre artsfeller. Det kan gi mer innavl, som igjen skader muligheten for å overleve. Foto: Henrik Jensen, NTNU