Gråspurv Foto Henrik Jensen NTNU (1) – Kopi

Jo mer innavlet fuglene er, dess kortere lever de og dess dårligere er de til å få fram avkom. Foto: Henrik Jensen, NTNU

Jo mer innavlet fuglene er, dess kortere lever de og dess dårligere er de til å få fram avkom. Foto: Henrik Jensen, NTNU