Beskyttelsesdrakt

Ved enkelte prosesser på Glassblåserverkstedet trengs full beskytttelsesmundur.