Cave_lion_range

Historisk maksimal utbredelse av huleløver (P. leo spelaea), den amerikanske løven (P. leo atrox) og dagens løver P. leo leo. Illustrasjon: Mitogenomics of the Extinct Cave Lion. http://doi.org/10.5334/oq.24

Historisk maksimal utbredelse av huleløver (P. leo spelaea), den amerikanske løven (P. leo atrox) og dagens løver P. leo leo. Illustrasjon: Mitogenomics of the Extinct Cave Lion. http://doi.org/10.5334/oq.24