silisium-6365[1]

Dette er en monokrystallinsk ingot fra Czochralski-prosessen. Helt perfekt, uten krystalldefekter!
FOTO: Thor Nielsen / SINTEF

Trondheim 09.08.2011 : Birgit Rynning på SINTEF Materialer og Kjemi med ovner for silisium til solceller. Foto: Thor Nielsen